Order & Payment

วิธีการสั่งซื้อ

1.หยิบสินค้าเข้าตะกร้าสินค้า  ●  2.ใส่รายละเอียดผู้ซื้อและข้อมูลการจัดส่งสินค้า  ●  3.จ่ายเงินและยืนยันการจ่ายเงิน

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร


การจัดส่งสินค้า

ค่าจัดส่ง KERRY ฟรีทั่วประเทศ

หมายเหตุ: จัดส่งสินค้าหลังจากโอนชำระเงินแล้ว ในวันถัดไป

ระยะเวลาการจัดส่ง

1.กรุงเทพ : 1-3 วันไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

2.ต่างจังหวัด : 1-3 วันไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ